d0904後街人生~lar36[合影]半P


親愛的用戶您好,為了取得最佳的瀏覽效果
請您將Flash播放器更新為最新版本。 由此處取得 Flash

影片描述

8836

上傳日期:2018-10-12

歡迎光臨8836影音~d0904後街人生~lar36[文 香+8836]半P~文 香+文 夏-後街人生
8836影音日誌~隨意窩http://cht.tw/x/p1ohp
8836影音日誌~98論壇http://yes98.net/home/space.phpuid10888&doblog&viewme
8836影音日誌~千年網http://1000love.net/lovelove/space.phpuid430&doblog&viewme
8836影音youtube頻道https://www.youtube.com/channel/UCrXKSRut9n8h8f7zrxtwLKQ
[以上網址因語法不支援請點大頭貼再點日誌至8836日誌最愛連結]

這首與國語-秋詞~同曲調
台語-不通做流氓~朋友呀免傷心~同曲調
日語-裏町人生~同曲調

作詞:愁人 作曲:阿部武雄

女:阮來到這個街市黑暗酒家內
雖然是為著生活有時也會悲
男:夜半的陣陣冷風吹入阮心內
合:阮一生全無美夢夜開的花蕊

女:阮今夜為你花開明夜為伊開
你那著替阮擔心嘸免來掛意
男:打碎的茫茫前途由天來安排
合:阮就是無主野花所以亂亂開

女:夜半來惦在房內目屎流袂離
怨嘆著阮的運命怎樣這尼歹
男:流落的傷心目屎若是盡的時
合:阮就來提出勇氣才會活落去
展開影片描述

回應

想要回應這則精彩的影音嗎?請先