d0604有你卡好~lar36[自影]點


親愛的用戶您好,為了取得最佳的瀏覽效果
請您將Flash播放器更新為最新版本。 由此處取得 Flash

影片描述

8836

上傳日期:2018-01-09

歡迎光臨8836影音~d0604有你卡好~lar36[自影]點半PM歌教8836影音日誌~隨意窩http://cht.tw/x/p1ohp
8836影音日誌~98論壇http://chat.yes98.net/home/space.phpuid10888&doblog&viewme
8836影音日誌~千年網http://1000love.net/lovelove/space.phpuid430&doblog&viewme
8836影音youtube頻道https://www.youtube.com/channel/UCrXKSRut9n8h8f7zrxtwLKQ
[以上網址因語法不支援請點大頭貼再點日誌至8836日誌最愛連結]

作詞:洪百慧 作曲:穎川

1.2男:自從彼日咱相逢彼一個暗暝
不時想起甜蜜過去
女:想袂了解
治你的心內對阮甘也有關懷

*想彼時決心分離賣擱再為你煩心
男:哪哉影分開歸日
阮日子無意義

想袂反悔已經遲

女:你身邊也有一個伊

合:擱作伙全然無機會
時間已經過*
展開影片描述

回應

想要回應這則精彩的影音嗎?請先