c1313愛人吶~lar36[合影]半P


親愛的用戶您好,為了取得最佳的瀏覽效果
請您將Flash播放器更新為最新版本。 由此處取得 Flash

影片描述

8836

上傳日期:2017-12-14

歡迎光臨8836影音~c1313愛人吶~lar36[喬 幼+8836]半P~喬 幼-愛人吶
8836影音日誌~隨意窩http://cht.tw/x/p1ohp
8836影音日誌~98論壇http://chat.yes98.net/home/space.phpuid10888&doblog&viewme
8836影音日誌~千年網http://1000love.net/lovelove/space.phpuid430&doblog&viewme
8836影音youtube頻道https://www.youtube.com/channel/UCrXKSRut9n8h8f7zrxtwLKQ
[以上網址因語法不支援請點大頭貼再點日誌至8836日誌最愛連結]

作詞:鄭弘 作曲:鄭弘

女:愛人吶
你治叼位
男:到如今找呀找無你
女:無你的日子
寂寞長暝
男:尚驚半瞑來驚醒
合:身邊看無你

*女:當初熟識熱戀的城市
男:四界探聽攏無你消息
女:風雨彼一暝
你雄雄來離開
合:害阮的心嘸哉飛叼去

男:愛人吶
你治叼位
女:甘是你已有別的伊
男:這那是事實
請你會記
合:有一咧人曾愛過你
女:愛你嘛恨你*
展開影片描述

回應

想要回應這則精彩的影音嗎?請先