lubov - RossTallanma


親愛的用戶您好,為了取得最佳的瀏覽效果
請您將Flash播放器更新為最新版本。 由此處取得 Flash

影片描述

遺忘

上傳日期:2009-11-27

回應

想要回應這則精彩的影音嗎?請先
 1. 2010-08-11 09:59:56 遺忘 說:

  mi shie ya le dang sa si-mu-gu gou long.

  in nei nang si dou-juan nan ma ne ber qia

  yang na si-bu-la qiu sa to bo you sino

  ber-lou-xia wai ber-lou-xia bai

  lu-bi lu-bi

  li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day

  li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei

  na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala

  we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la

  dei xiu jua mei lu mo nei bo nei man-xu

  yi di leng shi-nai de ni shi-ni te-mo yi he qia

  xia-si-ter xiu ti ga yan nei dou juan neixu

  di-o di en

  ya o na

  lubi lubi

  li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day

  li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei

  na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala

  we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la

  li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day

  li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei

  na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala

  we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la

  li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day

  li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei

  na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala

  we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la