01:22

2019.09.28 day25 小熊半夜不睡覺, 尾巴很有勁

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-28

00:13

2019.09.26 day23 抓沙發的小熊

人氣 : 0

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-26

00:29

2019.09.26 day23 小熊不死心的盯著壁虎

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-26

00:30

2019.09.25 day22 吵吵睡覺的小熊

人氣 : 0

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-25

00:54

2019.09.23 day20 小熊看鳥鳥

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-23

00:21

2019.09.17 day14 主人說小熊不愛喝水, 看到小熊喝水好開心

人氣 : 0

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-17

01:02

2019.09.17 day14 小熊躲貓貓

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-17

01:01

2019.09.16 day13 柔姐姐和小熊玩追乾乾遊戲

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-16

00:40

2019.09.11 day8 舔毛翻滾的小熊

人氣 : 5

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-11

00:33

2019.09.10 day7 餵小熊吃乾乾

人氣 : 0

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-10

01:33

2019.09.10 day7 小熊尿尿完接著大便

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-10

00:51

2019.09.07 day4 柔亞姐姐一邊餵肉泥. 一邊補水

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-07

00:38

2019.09.07 day4 躲在洗衣機後的小熊終於出來吃牛肉.雞肉鮮食

人氣 : 0

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-07

00:16

2019.09.06 day3 把拔餵小熊吃肉泥

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-06

00:22

2019.09.06 day3 還在熟悉環境的小熊吃不下罐罐

人氣 : 0

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-06

00:24

2019.09.05 day2 小熊似乎想抓飄動的紙片

人氣 : 1

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-05

01:02

2019.09.05 day2 小熊終於吃東西了

人氣 : 0

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-05

00:47

2019.09.05 day2 第二天戰戰兢兢的摸小熊

人氣 : 0

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-09-05

00:46

2019.08.24[虎皮鸚鵡]波波親黃黃

人氣 : 58

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-08-24

00:07

王衡跳躍慢動作_20190809-AM

人氣 : 6

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-08-09

00:39

頂級茶杯型約克夏幼犬 127

人氣 : 2

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-07-25

00:44

頂級茶杯型約克夏+頂級紅白花貴賓幼犬 016

人氣 : 2

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-07-25

00:43

頂級茶杯型約克夏+頂級紅白花貴賓幼犬 015

人氣 : 3

分類 : 寵物生活

上傳 : 2019-07-25

01:18